Microsoft

We ontwikkelen op diverse platformen van Microsoft. Wat wij doen voor Windows Phone vindt u op de betreffende pagina terug. We hebben, als Microsoft developer, beschikking tot alle ontwikkelomgevingen en -kits.

Shimano

Shimano rolde in het najaar van 2013 een nieuwe, webshop uit voor haar retailers in Europa. Inmote sprong bij op dit project en hielp op meerdere fronten, om de werkzaamheden af te krijgen binnen de beoogde planning.

De webshop is geprogrammeerd in Visual Basic op basis van Asp.NET, in combinatie met HTML, Javascript en CSS. De opslag gebeurt in een MS-SQL database. De data omvat duizenden Shimano-producten voor distributie in heel Europa. Complexe korttingsstructuren zijn vastgelegd in EP1 van Oracle.

Aan elke retailer kunnen aparte rechten toegekend worden. Elke retailer kan uitgebreide productinformatie opvragen, met gedetailleerde exploded views van producten, en matrices met kleuropties en maten.

QuaWonen

BonView is een veelzijdige applicatie, die oorspronkelijk ontwikkeld is voor QuaWonen. De buitendienst van deze woningbouwcorporatie was gebaat bij een applicatie die zou werken op hun Intermec CS40-toestellen met barcodescanner. De software is geprogrammeerd in C# .NET, de opslag vindt plaats in een MS-SQL database.

Met BonView Desktop kunnen backoffice-medewerkers van het bedrijf opdrachten toewijzen aan de vakmensen op de weg. Meerdere malen per dag worden de nieuwste opdrachten op de Intermecs gedownload via GPRS en een beveiligde FTP-verbinding. De vakman kan met zijn Intermec werktijden en materialen registreren. Al deze gegevens worden teruggekoppeld de backoffice en gebruikt worden voor facturering naar de klant.

Aventeon

Dit project maakt ook gebruik van Intermec-toestellen, hetzij een iets ander type. Inmote heeft ervoor gezorgd dat de bestaande Logistics.ONE applicatie (C# .NET) op Windows Mobile beter beveiligd werd. Omdat het Windows Mobile-platform van nature niet geschikt was om de vereiste veiligheid te garanderen, is er voor gekozen om hiervoor OpenSSL (C/C++) in te zetten.

De projectresultaten en de implementatie zijn gecontroleerd en goedgekeurd door TNO Research. De oplossing voldoet aan de PKI-eisen aan de Nederlandse overheid. De oplossing wordt door Aventeon ingezet bij de bewaking van medicijntransport en -uitlevering.

Trip Software

Speciaal voor de touringcarbranche heeft Inmote een koppeling gerealiseerd tussen Trip ERP en TomTom-navigatiesystemen. Trip Software heeft als marktleider in de touringcarbranche een marktaandeel van ruim 85%.

De koppeling laat een andere kant van het al eerder genoemde BonView zien. In dit geval monitort BonView de ritopdrachten en de urenstaat van de chauffeurs en wisselt deze uit tussen het hoofdkantoor van het touringcarbedrijf en het TomTom navigatiesysteem. Inmote is Silver Partner en Integratiepartner voor TomTom Business Solutions en heeft daarmee uitstekende toegang tot hun API.

FieldAssist

FieldAssist uit Eindhoven was op zoek naar vervanging van het navigatiesysteem op hun Motorola PDA’s met Windows Mobile. Inmote heeft geholpen bij het vinden van een oplossing op maat.

De oplossing werd gevonden in de AnyMap SDK van het Belgische bedrijf iMove van GeoSolutions. Via een API kunnen C# /NET-applicaties direct adresinstructies naar de navigatiesoftware sturen, opdat de gebruiker het adres niet zelf nogmaals op zijn toestel hoeft in te toetsen. Zodra de gebruiker het adres van de klant selecteert wordt de navigatiesoftware gestart en wordt er naar het geselecteerde adres genavigeerd.