4-stappen plan

Sparring sessie(s)

Elke business begint met een idee. Een idee voor een nieuw product of om een bedrijfsproces te verbeteren. Vaak moet er voor zo’n idee multidisciplinair samengewerkt worden en is het nog helemaal niet duidelijk of het idee technisch werkelijk haalbaar is. Sparring sessies zijn dan nuttig. Welk doel wil je bereiken? Hoe ga je dat doen? Met welke middelen? Welke risico’s zijn er? Wanneer is het project geslaagd? Welke voordelen kunnen we dan behalen? En hoe verdient zich dat terug? Over al deze zaken kun je beter van te voren over nadenken. En om silo denken of speculeren te voorkomen, doe je dat het beste samen met Inmote voor de inbreng van de juiste hoeveelheid IT competenties in het gesprek.

Prototype

Hebben we een plan en kunnen we van start, dan starten we eerst klein met een prototype. We concentreren ons op de kern van de functionaliteit en pogen zo snel mogelijk elk technisch risico uit te sluiten. Mocht het project onverhoopt toch niet haalbaar zijn of de werking valt tegen, dan kunnen we het project nog afblazen zonder een al te grote investering te hebben gedaan. Met het prototype kun je demo’s geven en pitchen voor investeerders. Of intern het draagvlak vergroten.

Testfase

In de testfase gaan we het prototype uitbouwen naar zijn volledige functionaliteit. Ook gaan we het product testen in de markt of inpassen in het bedrijfsproces. In deze fase is het product functioneel bruikbaar en gaan we vooral leren van de gebruikers. Deze fase kan bestaan uit een pilot, een real life interne test groep of “early bird” klanten. In deze fase worden de laatste ingeslopen foutjes opgelost, en wordt er getoetst of het oorspronkelijke plan ook in de praktijk aan alle verwachtingen blijkt te voldoen. We nemen notie van de wensen van de gebruikers en nemen deze wensen mee naar de laatste fase.

Markt gereed product realiseren

Met alle gebruikersfeedback kunnen we het product of de dienst nu “production grade” maken. Het product wordt robuuster gemaakt en voorbereid op de onderhouds- en support fase. Om het product in het veld te kunnen ondersteunen kan er een 1e lijns of 2e lijns helpdesk worden ingericht. Documentatie en een ticket systeem kunnen hier behulpzaam zijn. We kunnen het gebruik van de applicatie meten. Daarmee worden de business case en de terugverdientijd meer inzichtelijk. Daarnaast kunnen we gaan nadenken over de 2e generatie voor deze software en een roadmap met nieuwe functionaliteiten ontwerpen. Met een geautomatiseerde test- en buildomgeving wordt meerdere iteraties met een hoge kwaliteit mogelijk. Project kennis kan geborgd worden in een wiki. Het wiki zal de inwerktijd voor een nieuw team van ontwikkelaars verkorten als er gekozen wordt eerst even pas op de plaats te maken en pas na een bepaalde periode een nieuwe release uit te brengen of slechts de bestaande release te onderhouden (bug fixing only).

Maak een afspraak!

7 + 9 =