VIREP

VIREP is een virtual reality systeem voor het behandelen van cliënten met chronische lage rugpijn. VIREP (VIrtual REality in Pain therapy) is een subproject in de context van het INTERREG V “MIND” programma. Het project is een Nederlands-Duitse samenwerking met co-financiering door de Europese Unie. Zie http://www.virep.eu/. De partners in het project zijn GewiNet, Roessingh R&D, Corantis Kliniken, Salt & Pepper en Inmote. Roessingh en Corantis acteerden tijdens het project als pilot en validatie partners. Salt & Pepper was verantwoordelijk voor de implementatie van de Virtual Reality applicatie en Inmote heeft het zorgportaal en de API gebouwd. In het zorgportaal kunnen per sessie de parameters voor de VR applicatie worden ingesteld (bijvoorbeeld hoe hoog appels in de boom hangen gebaseerd op de lengte van de cliënt). Ook worden in het portaal de resultaten van de therapie sessies vastgelegd en middels grafische rapportages wordt de voortgang van de cliënt zichtbaar gemaakt. Het portaal bevat ook een vragenlijst om de pijnervaring van de cliënt tijdens de sessie vast te leggen. Door gamification toe te passen en cliënten dagelijkse taken te laten uit voeren in virtual reality voerden cliënten meer bewegingsoefeningen met meer plezier uit in vergelijk met de dagelijkse praktijk. De VR applicatie en het portaal zijn in de praktijk getest onder goedkeuring van een medische commissie. Er zijn diverse wetenschappelijke presentaties gehouden op congressen [3] en Inmote was co-auteur voor een bijdrage over “Virtual Reality in der Schmerztherapie – Status quo und Perspektiven” in het boek “I Robot – I Care” van wetenschappelijk uitgeverij De Gruyter Verlag [2].

Technologie/Keywords:
virtual reality, Unity, C#, ASP.NET, Azure, HTC Vive, zorg, healthcare, API, portal, Azure, INTERREG, EU, VIREP, pain therapy.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=ktL2UDkpdGc
[2] https://www.degruyter.com/view/title/533896
[3] https://research.utwente.nl/en/publications/dinner-is-ready-virtual-reality-assisted-training-for-chronic-pai

Maak een afspraak!

7 + 12 =